fbpx

Mokymų įsigijimas

Atsiskaitymas atliekamas dviem būdais: pildant registracijos formą ir atliekant apmokėjimą, naudojant Paysera sistemą arba gavus išankstinę sąskaitą faktūrą.

Pirkėjas laikomas Dalyviu tik įvykdęs apmokėjimo operaciją už mokymus. Pirkėjui iki pabaigos neatlikus finansinės transakcijos, registracija laikoma neįvykusia.

Mokymų organizatorius pasilieka teisę keisti mokymų datas ir įsipareigoja prieš mokymus įspėti Dalyvį apie numatomus pokyčius.

Mokymų organizatorius įsipareigoja suteikti Dalyviui visą mokymams reikalingą medžiaga ir suteikti prisijungimo duomenis jungiantis prie virtualios mokymo aplinkos.

Mokymų organizatorius įsipareigoja kokybiškai atlikti mokymo paslaugą, pagal numatytą mokymo programą.

Dalyvavimas mokymuose

Užsiregistravęs Dalyvis sutinka prisijungti į mokymus laiku.

Dalyvis įsipareigoja savo elgesiu netrikdyti mokymų veiklos, nepažeisti bendrųjų moralės normų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės normų.

Mokymų organizatorius įsipareigoja suteikti Dalyviui visą pageidaujamą turimą informaciją susijusią su mokymų metu nagrinėjamomis temomis.

Dalyvavimo atšaukimas ir pinigų grąžinimas:

Dalyvis, supratęs, kad nebenori ar nebegali dalyvauti mokymuose, už kuriuos jau sumokėjo, privalo raštu įspėti mokymų organizatorių, kuris įsipareigoja už mokymus sumokėtą sumą grąžinti per 10 dienų.

Apie nedalyvavimą įspėjus mažiau nei 1 d. iki mokymų ar iš anksto apie tai neįspėjus ir neprisijungus į mokymus – pinigai negrąžinami, tačiau yra galimybė Dalyvį perkelti į kitus tokius pačius ateinančius mokymus.

Force majeure atveju Mokymų organizatorius turi pasiūlyti lygiaverčius mokymus kita data ar kitu formatu.